Toimittajan näkemys kilpailutus prosessista

 JK-Savings Oy:n tarjouspyyntö oli hyvin jäsennelty ja siitä löytyi kaikki tarvittava tieto. Tarjousta pääsi tekemään hyvin annetuilla tiedoilla, jonka vuoksi prosessi oli nopea meidän, Nesteen päässä.
 
Auditoinnin osuus oli hyvin selkeä ja koimme sen läpikäynnin mielekkääksi. Pääsimme samalla tarkistamaan myös omat prosessimme, sekä logistiikan, että tuotteesta vastaavan kanssa läpi. Auditoija JK-Savings Oy:n asiakkaan mielestä Neste oli toimittajavalintaan oikea, sillä edes hinta ei ole aina se ratkaisevin tekijä.
 
 Jaana kemppainen
Asiakkuuspäällikkö
Neste Oyj