Hankintojen auditointi ja kilpailuttaminen voi olla mahdollisuus myös toimittajalle!

Tehtävämme on auttaa asiakasta saamaan parasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan.
Ensimmäisten toimeksiantojen aikana on huomattu, että toimittajilla on erilaisia reaktioita ulkopuoliseen kipailuttajaan. Osa toimittajista näkee auditoinnin positiivisena kokonaisuutena ja mahdollisuutena parantaa palveluaan asiakkaan toivomaan suuntaan. Myös lisämyynti tähän kyseiseen asiakkuuteen on usein mahdollista.
Osa toimittajista näkee meidät uhkana ja se mielestämme kertoo, että toimittajan prosessit eivät ehkä ole kunnossa.  Jos toimittajan palvelu on asiakkaamme mielestä hyvää ja hänellä on silti halu edelleen kehittää palveluaan, niin nämä toimittajat saavat jo auditoinnin alkuvaiheessa lisäpisteitä arvioinnissamme. Tälläisten toimittajien kanssa tilaajan on helppo tehdä yhteistyötä ja yleensä molempien tuottavuus myös paranee.